Akademik prof. dr Rudika Gmajnić – upis ocjene


Upis ocjene kod akademika prof. dr Rudike Gmajnića je 31.januara u 14.00 sati i 02.februara u 15.00 sati.