Doc. dr Mirnes Avdić – rezultati ispita


Engleski jezik I – ispit održan, 27. juna 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad  Prisustvo Aktivnosti Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 002/23-OP/V   10   43 53 5

Engleski jezik II – ispit održan, 27. juna 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad  Prisustvo Aktivnosti Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 028/23-RA/V 20 10 20 24,5 74,5 8
2. 002/23-OP/V   10   29,5 39,5 5
3. 004/23-OP   10   12 22 5

Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.