Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 05.05.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Komparacija presječnih sila monolitnog i montažnog građenja“ kandidata Elmira Bašanovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 03.04.2023. godine do 17.04.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-128-1/23 od 05.05.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 09.05.2023. godine sa početkom u 17:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Apsolventsko slikanje


Obavještavaju se studenti koji su zainteresovani da se slikaju da se jave studentici Manueli Šehić, br. telefona 061/954-406.