Prof. dr Esed Karić – odgođeno predavanje


Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Eseda Karića  zakazana za srijedu, 10. maja i petak 12. maja odgođena. Nadoknada termina predavanja biće naknadno objavljeni.

Prof. dr Izet Banda – odgođena predavanja


Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Izeta Bande  zakazana za petak, 05. maja i subotu 06. maja odgođena. Nadoknada termina predavanja biće naknadno objavljeni.

Prof. dr Esed Karić


Didaktika – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 026/22-VPU Usmeni
2. 039/22-MiF 5
3. 001/21-INT 5

Pedagoška informatika – ispit održan 28.04.2032. godine. 

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 5
2. 038/22-RNO 8

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 6
2. 028/22-VPU 9
3. 008/21-VPU 8

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 8

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove će se obaviti u petak, 26.05.2023. godine u 14.00 sati.

Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom – ispit održan 20. 04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 008/20-ST 70 7