Prof. dr Radoslav Galić


Matematika – ispit održan 21.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 008/21-INI 5
2. 012/21-INI 5

Matematika I – ispit održan 21.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/21-GRO 6

Matematika II – ispit održan 21.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/21-GRO 7

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit je održan 23.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/19-SI/V 55 6
2. 013/20-SI 57 6

Upis ocjena u petak 30.09.2022. godine u 10.00 sati.

Rezultati ispita


Biohemija 

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/19-SI/V 87 9
2. 008/21-MF 66 7

Farmaceutska hemija I

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 011/18-FA 80 8

Farmaceutska botanika

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 016/21-FA 96 10

Upis ocjena je 04.10.2022. godine u 15.00 sati.