Zdravstveno pravo – rezultati ispita; 11.07.2018.god.


NAPOMENA: Upis ocjena održat će se u srijedu 18.07.2018.godine sa početkom u 13:00 h. Ukoliko neko od studenta nije zadovoljan ocjenom treba da se javi na studentsku službu u roku od 24 h zbog poništavanja iste.

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 021/16-RA 6
2. 053/16-S 5
3. 006/16-S 6
4. 039/16-ST 5
5. 072/16-RA 7
6. 020/16-FT 6
7. 006/17-ST 8
8. 023/16-FT 6
9. 027/16-RA 6
10. 017/17-FA 7
11. 012/16-FT 6
12. 066/17-FA 7
13. 073/16-RA 5
14. 019/16-RA 6
15. 035/16-SI 5
16. 025/17-FA 6
17. 031/16-RA 5
18. 071/17-FA 8
19. 043/16-FA 6
20. 026/16-SI 7
21. 063/16-S 6
22. 001/16-S 8