VI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA


Dana 23.marta 2019 godine, u ”Hotelu Tuzla”, Tuzla, održan je VI. Simpozij magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa sa međunarodnim učešćem o temi “Antioksidansi: značaj i upotreba”

Simpozij ima međunarodni karakter i prerasta u naučni skup na kojem se prezentuju naučni radovi kako domaćih tako i inostranih stručnjaka.

Studenti farmacije sa Fakulteta zdravstvenih nauka, Evropskog univerziteta ”Kallos” Tuzla također su učestovali na VI. simpoziju magistara farmacije TK . Jedan od predavača na simpoziju je bila i profesorica sa Evropskog univerziteta ”Kallos” Tuzla, dr.sc. Jasmina Gradaščević Gubaljević, mr.ph sa temom ”Malondialdehid (MDA) u karcinomu dojke i njegova korelacija sa brojem eritrocita i koncentracijom hemoglobina”.

Ove godine kao i predhodnih, ispunjena je očekivana posjeta više od 300 učesnika, a gost predavač na Simopziju bio je profesor doktor Luciano Saso sa Fakulteta farmaceutskih i medicinskih nauka, Sapienza, Univerziteta u Rimu, Italija.

Studenti su dobili certifikate koje je obezbijedila Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona.