Prof. dr Zvezdan Stojanović


   

 • Prof. dr Zvezdan Stojanović, vanredni profesor

 • Rođen 29.11.1970, Puračić, opština Lukavac (BiH)

 • Završen fakultet : FTN, Novi Sad, smijer elektronika i telekokunikacije, usmjerenje telekomunikacije i stekao zvanje „diplomirani inženjer elektrotehnike“.

 • Magistratura : FTN Novi Sad, katedra za digitalnu obradu signala, stekao zvanje „magistar elektrotehnike i računarstva“. Naziv teme „Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije“

  Tema : Suverenitet i evropske integracije

 • Doktorat : Doktorat (naziv fakulteta i teme): Slobomir P Univerzitet, stekao zvanje „doktor informacionih tehnologija“. Naziv teme: „Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju“

  Tema: Humanitarne intervencije i međunarodno pravo

Biografija
Rođen je u Puračiću, opština Lukavac 29.11.1970. Od svoje sedme godine živi u Tuzli. Završio je srednju elektrotehničku školu, smijer „automatika i računarska tehnika“. Studije počinje na ETF-u Tuzla, nastavlja na FTN-u u Novom Sadu, gdje je završio osnovne i magistarske studije.

Na Slobomir P Univerzitetu je radio od 2005 god. kao asistent, viši asistent, docent  i profesor na predmetima „Internet tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Mobilne i bežične komunikacije“.

Na Evropskom Univerzitetu radi na predmetima „Internet“, „Uvod u veb“, „Internet tehnologije“, „Informacione tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Nove IKT“.

Bibliografija
Monografije
 • Knjiga: Z.Stojanovic, „Arhitektura, protokoli i servisi Interneta“, Evropski Univerzitet, Brčko distrikt, ISBN: 978-99976-605-9-6, str 222,
 • Poglavlje 5 u knjizi: Z.Stojanović, S.Kurtić, „Platforms for digital leadership / Perspective for the development m-government in Bosnia and Herzegovina“, Faculty of Information Technology and Engineering University “Union-Nikola Tesla” in Belgrade, 2019, Serbia, ISBN 978-86-81400-11-1, pp 105-125.
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • Knjiga: Z.Stojanović, „Elektronsko poslovanje“, Slobomir P Univerzitet, ISBN:978-99955-54-09-5, str 434, 2014
 • Knjiga: Z.Stojanović, „Jezici za obilježavanje teksta“, Evropski Univerzitet Brčko distrikt, ISBN: 978-99955-99-31-7, str 184, 2017
Naučni rad
1.          Z.Stojanovic, „Social media in Bosnia and Herzegovina“, International Journal of Engineeering and Technology, , Vol 7, No3, septembar 2018, pp 1821-1825, https://doi: 10.14419/ijet.v7i3.10369 UAE.

2.          Z.Stojanovic, L.T.Avdagić, „Opasnosti koje vrebaju djecu na Internetu“, Educa, Vol 11, No1, pp 239-243, maj 2018,  Mostar, Bosna i Hercegovina.

3.          Z.Stojanović, M.Musić, „Developmentof e-government in Bosnia and Herzegovina“,  Human Research in Rehabilitation, Vol 8, No1, pp 70-76, april 2018, https://doi 10.21554/hrr.041810, Tuzla, Bosnia and Herzegovina.

4.          Z.Stojanović, D. Savić, „Aplikacije m-poslovanja“, časopis Tehnika, vol 70, No5, pp 870-876, okobar, 2015, Beograd, https://doi.org/10.5937/tehnika1505870S, Srbija (M52).

5.          Z.Stojanović, „Od e-uprave ka m-upravi“, Evropska Revija, vol, No1, pp 41-54, 2015, Evropski univerzitet Brčko.

6.          Z.Stojanovic, D.Savić, „Broadband in the Access Network: Comparison Situation in the EU and BiH“, International Journal of Soft Computer and Engineering, vol 5, No3, juli 2015, pp 18-23, ISSN 2231-2307 Indija.

7.          Z.Stojanovic, „Formiranje paketa servisa kao način zadržavanja postojećih korisnika i povećanja ARPU-a na tržištu Bosne i Hercegovine“, časopis InfoM, Vol 13, No52, , pp 44-48, decembar 2014, UDC 621.39:04.738, Beograd, Srbija (M52)

8.          Z.Stojanovic, “Bundling in the Area of the Telecommunications in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Computer Science and Telecommunications. Septembar, vol 5, No 10, oktobar 2014, pp 15-19, ISSN 2047-3338, London, Engleska.

9.          Z.Stojanovic and Đ.Babić, „Bandwidth Calculation for VoIP Network Based on PSTN Statistical Model“, Facta Universitatis, vol 23, No 21, april 2010, pp 73-88, ISSN 0353-3670, Niš, Srbija, (M24)

10.       Z.Stojanović, “Perspective of e-business in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol 5, No8, avgust 2014, pp 596-602, ISSN 2079-8407, Kanada.

11.       Z.Stojanovic, “Forming Packages of the Services as a Way for Keeping Existing Users and for Increasing ARPU”, International Journal of Computer Science&Engineering Technology, vol 5 No9, septembar 2014, pp 918-923, ISSN: 2229-3345, Indija.

12.       Z.Stojanović, „Mobilno poslovanje kao globalni trend“, sekcija Informaciono društvo, Megatrend revija vol 11, No2, pp 235-254 2014 god, Beograd, Srbija, (M51)

13.       Z.Stojanović, „Od klasičnog ka elektronskom poslovanju, časopis Tehnika vol. 68, No4, avgust 2014, pp 694-698, , https://doi.org/10.5937/tehnika1404694S ISSN 0040-2176, Beograd, Srbija, (M52)

14.       Z.Stojanović i B.Jokić, „Arhitektura mreže za realizaciju triple play-a“, Tehnika, vol. 67, No1, februar 2013, pp 103-110,  ISSN 0040-2176, UDC: 621:39:004:738, Beograd, Srbija, (M52)

15.       Z.Stojanović, „Osnovni elementi arhitekture televizije zasnovane na Internet protokolu (IPTV), Tehnika, vol 66, No 3, jun 2012, pp 426-431,ISSN 0040-2176, UDC: 621:397:13, Beograd, Srbija, (M52)

16.       Z.Stojanović, „TRIP, CTRIP i ENUM protokoli“, Telekomunikacije, vol 50, No 2, decembar 2005, pp 34-44, Beograd, Srbija, (M52)

17.       Z.Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS-release 5 mobilnoj mreži“, Telekomunikacije, vol 49, No2, decembar 2004, pp 61-72, Beograd, Srbija (M52)

 

 

Naučni skup, konferencije
 1. Stojanovic, S.Kurtić, „Using social media as  a chanell of digital marketing in tourism sector in Bosnia and Herzegovina“, EMAN, Slovenija, 2019.
 2. Kurtić S., Stojanović Z. (2019) Diagnosis of Skin Disease Based on Fingerprint. In: Badnjevic A., Škrbić R., Gurbeta Pokvić L. (eds) CMBEBIH 2019. CMBEBIH 2019. IFMBE Proceedings, vol 73. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_94
 3. Stojanović, F.Hasanović, „Perspektive razvoja e-uprave u Bosni i Hercegovini“, Modeli razvoja, iskustva drugih i naše mogućnosti, Evropski univerzitet, Brčko, 2019 pp 443-455.
 4. Stojanović, F.Hasanović, „Application of social networks in everyday life in Bosnia and Herzegovina“, ERAZ, 2018, 489-456, https://doi.org/10.31410/eraz.2018 (M33)
 5. Hasanović, Z.Stojanović, „Sigurnost djece prilikom korištenja društvenih mreža i svjesnost opasnosti“, Aktuelni problemi visokog obrazovanja i stvaralaštva, Evropski univerzitet, Brčko, 2018.
 6. T.Avdagić, Z.Stojanović, „Children as the useres of the internet in 21. century, dangers on the internet such as pornography, pedophilia, anonymity and cyber abuse“, 1st International Conference on Education, MICE, Mostar, maj 2017.
 7. Stojanovic, „e-government in Bosnia and Herzegovina“, “, XVII International Scientific Conference UNITECH’2017, Gabrovo, Bulgaria, November 2017, vol 1, pp 171-175,(M33).
 8. Stojanovic, „Modelling Internet traffic in Access and Backbone Network“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol 1, pp 57-64 (M33).
 9. Kurtć, Z.Stojanovic, „Impact of Social Media“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol2, pp 81-85 (M33).
 10. Stojanović i B.Jokić, „Kvalitet servisa kod mreže za realizaciju triple play-a“, 20ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2012, pp 269-272, (M33).
 11. Stojanovic and S Jovanović, „IPTV in the M:TEL network“, 19ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2011 pp. 250-253, (M33).
 12. Stojanović and Đ. Babić, „Traffic engineering for VoIP network based on PSTN statistical models“, 9thIEEE International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS, Niš, Srbija, 2009., pp. 564-568, (M33).
 13. Stojanović, B.Jokić, „Uvođenje QoS-a u integrisano mrežno okruženje operatera“, 12ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012.
 14. Stojanovic, B.Jokić i S.Jovanović, „Triple Play u mreži M:TEL-a“, 56 konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu fiziku, ETRAN, 2012, pp TE2.6-1-5.
 15. Jovanović i Z.Stojanović, „Faktori koji utiču na performanse IPTV-a kao i načini za otklanjanje njihovog neželjenog uticaja“, 11ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, pp 307-310.
 16. Milošević, S.Jovanović i Z.Stojanović, „IPTV na tržištu Bosne i Hercegovine“, međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, pp 311-314.
 17. Stojanovic i D.Tošić, „Kalkulator propusnog opsega za VoIP“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 126-129, (M33)
 18. Stojanovic i D.Tošić, „Pojava sebi sličnosti saobraćaja u pristupnoj mreži telekoma Srpske“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 254-257, (M33)
 19. Stojanović i Đ.Babić, „Analiza ADSL i dial-up saobraćaja u segmentu mreže Telekoma Srpske“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2009 pp. 126-129.
 20. Stojanovic i D.Tošić, „Proračun potrebnog propusnog opsega za VoIP poziv“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2009, pp 447-450.
 21. Stojanović, „Distribucija numeracionih informacija u međusobno povezanim mrežama sa komutacijom kola i paketa“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004
 22. Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS Release 5“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004.
 23. Stojanović i A.Beganlić, „Uticaj elementarnih nepogoda na optičku mrežnu infrastrukturu“, Katastrofa, prevencije i saniranje, Evropski univerzitet, 2015
 24. Beganlić, Zvezdan Stojanović, Mehrudina Musić, „Uticaj primjene mobilnih tehnologija pri migracionim kretanjima stanovništva“, Migracije u XXI vijeku,, Evropski univerzitet, 2016.
 25. Hasanović, Z.Stojanović, „Usporedba najčešće korištenih alata za upravljanje sadržajem“, Rad i stvaralaštvo u 21 vijeku, Evropski univerzitet, 2017.
Projekti
Više projekata vezano za puštanje RR linkova i optičkih STM1 linkova, kao i bakarnih i optičkih pristupnih mreža.
Ostalo
Položen Stručni ispit u Beogradu u ZJPTT, 2002 god:

Posjeduje licence za:

 1. Licenca za izradu tehničke dokumentacije, dijela elektro-faze-instalacije slabe struje, telekomunikacija, automatike i nadzor.
 2. Licenca za izvođenje dijela elektro faze-instalacije slabe struje,telekomunikacija, automatike i nadzor.
 • Posjeduje brojne sertifikate za rad sa više generacija optičke i RR opreme, kao što su: Alcatel sertifikati za rad sa SDH (2008, Milano/Italija i 2011 Banja Luka) i DWDM opremom, (2014,Štutgart/Njemačka); SAGEM sertifikati (Beograd/Srbija), mjerna oprema Wandel and Golterman itd
Obrazovna djelatnost
Mentorstvo nad magistarskim i master  radovima:

 1. Adnana Beganlić, „Stvaranje integrisanog mrežnog okruženja za isporuku servisa“, Evropski Univerzitet, Brčko, 2015.
 2. Dragan Gajić, „E-dnevnik“, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2016
 3. Vaso Sekulić, „Upotreba Vaadin framework-a za izradu modernih web aplikacija“, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2016.
 4. Selena Ahmetović, „Dijagnosticiranje bolesti kože na osnovu otiska prsta“, Evropski Univerzitet Kallos, Tuzla, 2017.
 5. Fuad Hasanović, „Uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu“, Kallos, Tuzla, 2018.

Mehrudina Musić, „E-uprava na nivou Bosne i Hercegovine“, Kallos, Tuzla, 2018.