Prof.dr Pašaga Muratović – rezultati ispita; 11.09.2018.god.


NAPOMENA: Uvid u radove, upis ocjena i dodatni dio ispita održat će se u ponedjeljak 17.09.2018.godine sa početkom u 11:00 h.

  • Otpornost materijala
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 073/17-GRO dodatni ispit
2. 099/16-GRO 5
3. 021/17-GRO dodatni ispit
4. 048/16-AR 6
5. 008/16-AR dodatni ispit
  • Metod konačnih elemenata
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 036/15-GRO 5