Prof.dr Fahir Baraković – oktobarski ispitni rok


Oktobarski ispitni rok kog prof.dr Fahira Barakovića zakazan je za 18.10.2018. godine u 15:00 h.