Prof.dr Esed Karić – rezultati ispita; 11.09.2020.god.


 • DIDAKTIKA
 1. 002/18- VPU   8
 • PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA
 1. 004/19- VPU 5              
 • PORODIČNA PEDAGOGIJA 
 1. 010/19- RNE  5
 2. 005/19- MrRN 5
 3. 023/18- VPU   5
 • OPŠTA PEDAGOGIJA
 1. 005/19- MrRN  8
 2. 010/19- RNE     9
 3. 023/18- VPU   5
 • RAD U CJELODNEVNOM PRODUŽENOM BORAVKU
 1. O22/18- VPU 9
 2. 015/18- VPU 9

Upis ocjena  će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.