Pravni fakultet (II ciklus studija) – rezultati ispita; 12.09.2018.god.


NAPOMENA: Usmeni dio ispita i upis ocjena održati će se u srijedu 19.09.2018.godine sa početkom u 13:00 h.

  • Međunarodno krivično pravo
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 017/17-MrP 8