Obavještenje za studente III ciklusa


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla da prijavu teme doktorske disertacije mogu uraditi putem e – maila. Potrebno je da na e – mail adresu a.kuduzovic@eukallos.edu.ba generalni sekretar mr Almina Kuduzović, dostave uredno popunjen obrazac: