Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 28.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Digitalna fotogrametrija i izrada digitalnog ORTO-FOTO plana“ kandidata Nermina Beganovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.