Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 02.06.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju“ kandidata Harisa Junuzovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.03.2020. godine do 21.03.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-171-1/20 od 01.06.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 12.06.2020. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.