Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.10.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Interakcije lijekova“ kandidatkinje Andree Gardaš, studentice integrisanog I i II ciklusa studija, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.09.2020. godine do 02.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-423-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog  rada za dan 28.10.2020. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II 

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Prevencija kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ kandidatkinje Jasmine Brguljašević, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 26.09.2020. godine do 10.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-422-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.10.2020. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.