Krivično pravo – rezultati ispita; 10.10.2018.god.


R.br. Broj indeksa Ocjena
1. 024/16-FO 5
2. 037/16-OP 5