IX ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA (Beograd, 10 – 13. oktobar 2018. godine)


IX ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA SA GLAVNOM TEMOM PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA
KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE

(Beograd, 10 – 13. oktobar 2018. godine)

V ECPD REGIONALNA KONFERENCIJA O ZDRAVSTVENOJ EKONOMIJI SA GLAVNOM TEMOM ALOKACIJA OGRANIČENIH RESURSA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

(Hotel „Milenij” – Opatija, 28 – 29. septembar 2018.)

ECPD MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

Studije počinju 27. oktobra 2018. Godine

NASTAVA će se odvijati tokom 20 vikenda (subota-nedelja)

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM „PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU“

(Herceg Novi – Mediteranski centar Igalo, 5 – 9. novembar 2018.)

ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

(Beograd, 5 novembar – 5. decembar 2018.)