Epidemiologija (Medicinski fakultet) – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta koji slušaju predmet EPIDEMIOLOGIJA da su dužni da se jave prof. dr Munevera Osmić putem e – maila. E – mail adresa je munevera_osmic@hotmail.com .