Doc.dr Enes Mujić promjena termina predavanja


Pomjeraju se predavanja zakazana kod doc.dr Enesa Mujića iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom sa 21.10.2021.godine na 25.10.2021. godine u 15.00 sati.