IN MEMORIAM Doc. dr Dženeta Hadžić


Tužnog srca objavljujemo vijest da je naša uvažena profesorica dr. Dženeta Hadžić nakon teške bolesti preminula dana 26.06.2019. godine.

Profesorica Dženeta Hadžić bila je veoma uvažena od strane kolektiva Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i studenata. Posebno se isticala svojim ozbiljnim pristupom naučnom radu, borbenošću, požrtvovanošću, kao i spremnošću da pomogne i sasluša. Ostavila je neizbrisiv trag i svojim preranim odlaskom ostavila je veliku prazninu za sobom.

Doc. dr Dženeta Hadžić završila je Gimnaziju „Meša Selimović” Tuzla. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine stekla je zvanje diplomirani pravnik, a akademsku titulu magistra društvenih nauka iz područja prava stekla je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranila je na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta 2018. godine i stekla akademsko i naučno zvanje doktor pravnih nauka. Obavljala je funkciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Tuzli, a ranije se, između ostalog, bavila advokaturom, zatim je obavljala dužnost kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli, kao i stručnog saradnika u Opštinskom sudu u Tuzli. Učesnik je brojnih konferencija naučnog karaktera i autor nekoliko naučnih radova i jedne monografije.

Vrijeme i mjesto posljednjeg ispraćaja biće naknadno objavljeni.

Prof.dr Esed Karić – rezultati ispita; 20.06.2019.god.


 Didaktika

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 022/18-VPU 9
2. 056/18-VPU 5

 

Predškolska pedagogija

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 013/18-VPU 6
2. 032/18-VPU 9
3. 014/17-VPU 5
4. 001/18-VPU 7
5. 005/16-VPU 5
6. 018/18-VPU 5

 

Rad u cjelodnevnom produženom boravku

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 013/18-VPU 8
2. 037/18-VPU 6
3. 034/18-VPU 7
4. 020/18-VPU 6

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 034/16-RNO 5
2. 027/18-RNO 6
3. 016/18-VPU 6

 

Porodična pedagogija

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 003/18-RNO 5
2. 007/18-VPU 6
3. 018/18-VPU 6

 

Pedagoška informatika

 

Red.br. Broj indeksa Ocjena
1. 022/18-VPU 6

 

Komunikacija i grupni rada u nastavi

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 055/18-RNO 6
2. 003/17-RNO 6
3. 025/16-RNO 5
4. 004/17-RNO 5
5. 019/18-RNO/v 6

NAPOMENA:Upis ocjena će se obaviti  28.06.2019. godine u 14 sati.