Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos Tuzla


Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos, u sklopu redovnih aktivnosti, a u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta, u srijedu, 22.11.2023. godine u 16.00 sati, je organizovala  predavanje na temu: “Bolesti štitnjače – bolest “modernog” doba, da ili ne?“.  Predavač je bila Profesorica dr. Munevera Bećarević, profesor na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka EU Kallos Tuzla. 

Na početku ovog skupa, kojem je moderator i voditelj bila Amra Kušljugić, studentica V godine Medicinskog fakulteta i predsjednica Asocijacije studenata, obratio se dekan Medicinskog fakulteta Prof. dr Mithat Tabaković.

Predavanje Prof. dr Munevere Bećarević je bilo vrlo kvalitetno i prezentirano na prihvatljiv način, te je pobudilo veliku pažnju i interes svih učesnika skupa. Nakon završenog predavanja Prof. dr Munevera Bećarević je učestvovala u razgovoru sa prisutnima i odgovarala na brojna pitanja od strane učesnika, koja su se odnosila na navedenu tremu.

Predavanju je prisustvovao veliki broj naših sugrađana, studenata i profesora EU Kallos Tuzla.

Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos, je tako nastavila svoje aktvivnosti održavajući pozitivnu praksu u realizaciji  programskih planova i ciljeva.  Amra Kušljugić, predsjednica Asocijacije studenata je naglasila da nas uskoro očekuju nove teme i novi oblici saradnje sa našim sugrađanima, studentima i profesorima.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uticaj prediktivnih faktora rizika na nastanak i razvoj atrijalne fibrilacije kandidatkinje dr. Zane Đulović Jusić, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija


Medicinska terminologija – kolokvij održan 21.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 029/23-ST 86 9 B Iznad prosjeka
2. 019/23-ST 75 8 C Prosječan
3. 037/23-ST 75 8 C Prosječan
4. 036/23-ST 76 8 C Prosječan
5. 032/23-ST 54 6 E Zadovoljava
6. 010/23-ST 93 9 B Iznad prosjeka
7. 024/23-ST 80 8 C Prosječan
8. 013/23-ST 45 5 F Ne zadovoljava
9. 026/23-ST 97 10 A Izuzetan
10. 014/23-ST 93 9 B Iznad prosjeka
11. 018/23-ST 80 8 C Prosječan
12. 012/23-ST 85 9 B Iznad prosjeka
13. 004/23-ST 85 9 B Iznad prosjeka
14. 015/23-ST 97 10 A Izuzetan
15. 006/23-ST 94 9 B Iznad prosjeka
16. 028/23-ST 94 9 B Iznad prosjeka
17. 002/23-ST 83 8 C Prosječan
18. 031/23-ST 54 6 E Zadovoljava
19. 030/23-ST 42 5 F Ne zadovoljava
20. 003/23-ST 86 9 B Iznad prosjeka
21. 016/23-ST 67 7 D Uopšteno dobar
22. 005/23-ST 70 7 D Uopšteno dobar
23. 009/23-ST 42 5 F Ne zadovoljava
24. 033/23-ST 24 5 F Ne zadovoljava