Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvija


Urgentna medicina – kolokvij održan 20.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 035/22-S/V 20
2. 001/22-ST 16
3. 003/22-RA/V 15
4. 025/23-RA 14
5. 019/22-S/V 14
6. 031/23-ST 13
7. 020/22-S/V 13
8. 041/22-S/V 12
9. 028/21-S/V 12
10. 002/22-RA/V 12
11. 014/22-S/V 12
12. 007/22-ST 11
13. 016/22-FA 11
14. 033/22-S/V 11
15. 016/22-S/V 10
16. 044/22-S/V 10
17. 013/22-S/V 9
18. 020/23-SI 8
19. 036/22-FT/V 8
20. 010/22-FA 7
21. 008/22-FT 7
22. 008/22-RA/V 7
23. 017/22-S/V 7
24. 006/22-ST 7
25. 014/22-FA 7
26. 002/21-ST 7
27. 012/22-FT 6
28. 003/22-FA 6
29. 035/23-ST 5
30. 017/23-SI/V 5
31. 004/22-S/V 5
32. 002/22-RA 4
33. 015/22-S/V 3
34. 005/22-FT 2