Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.01.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Predklinička i klinička istraživanja novih lijekova“ kandidata Emila Sejdinovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Uloga vitamina D u neurodegenerativnim oboljenjima“ kandidata Muamera Đedovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.