DR ADNAN BEHREM -PREDAVANJA IZ ALS KURSA


Obavještavaju se studenti da će se predavanja kod dr Adnana Behrema iz ALS kursa održati u srijedu, 17. novembra i subotu, 20.novembra 2021. godine sa početkom od 08.00 sati u kabinetu br. IX.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.11.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Depresija, bolest modernog doba“ kandidatkinje Nermine Hasanagić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 29.07.2021. godine do 12.08.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-626-1/21 od 15.11.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.11.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.