Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 09.11.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom “ “Projekat 2D kontrolne mreže nasute brane Vrtac“ kandidata Milomira Jakića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.09.2021. godine do 02.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-324-1/21 od 09.11.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 11.11.2021. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.