Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 29.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Depresija, bolest modernog doba“ kandidatkinje Nermine Hasanagić, studentice magistarskih studija na  studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Značaj i primjena nanomaterijala u farmaciji“ kandidata Mejre Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.