Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 27.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Uticaj elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi“ kandidatkinje Fatime Softić Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-284-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Pisanje zadaće iz matematike kao izvor stresa i frustracija kod učenika“ kandidatkinje Ramize Kolašinac, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-285-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.