Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.01.2021.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Farmakološka aktivnost alkaloida“ kandidatkinje Sejle Numanović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 05.01.2021. godine do 19.01.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-38-1/21 od 28.01.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.01.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof.dr Harun Brkić – REZULTATI ISPITA 26.01.2021.


Rezultati iz predmeta Neuorologija i pridružena njega

Rbroj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 038/18-S 50 5
2. 09/18-S 50 5
3. 017/18-S 68 7
4. 014/18-S 80 8
5. 064/17-S 82 8
6. 068/17-S 95 10

Rezultati iz predmeta Neuorologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Rbroj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 010/18-ST 50 5
2. 009/7-ST 50 5
3. 031/18-ST 55 6 009