Prof.dr Jasminka Sadadinović – REZULTATI ISPITA 21.01.2021.


Rezultati ispita iz predmeta Indrustrijska proizvodnja lijekova održanog 21.01.2021. godine kod prof.dr Jasminka Sadadinović

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/19-FA 66 7

Rezultati ispita iz predmeta Osnove ekološkog inženjerstva održanog 21.01.2021. godine kod prof.dr Jasminka Sadadinović

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 019/19-GGE/v 32 5

Rezultati ispita iz predmeta Farmaceutska tehnologija održanog 21.01.2021. godine kod prof.dr Jasminka Sadadinović

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 025/15-FA 86 9
2. 021/18-FA 78 8
3. 022/16-FA    
4. 002/18-FA/v 69 7
5. 027/19-FA/v 65 7