Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 05.01.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Farmakološka aktivnost alkaloida“ kandidatkinje Sejle Numanović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B