Doc. dr Mirsad Nalić – termini kolokvijuma


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij kod doc. dr Mirsada Nalića održati u petak, 24.05.2024. godine u sljedećim terminima:

  • Monetarna ekonomija od 14.00 sati,
  • Ekonomska politika od 15.00 sati.

Prof. dr Izudin Tanović – rezultati kolokvijuma


Metodika nastave fizičke kulture – Kolokvij održan, 08.05.2024. godine.

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Kolokvij

UKUPNO

bodova

OCJENA

035/22

5

3

10

10

24

 

5/F

010/23

2

2

10

9

28

 

5/F

048/23

3

3

10

10

52

78

8/C

018/23

3

2

10

10

51,5

76,5

8/C

004/23

2

2

9

8

36

 

5/F

002/23

2

2

10

9

49

 

7/D

012/21

3

3

10

10

42,5

68,5

7/D