Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvijuma


Psihostomatologija – ispit održan, 14.05.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena Slovna ocjena  Opisna ocjena
1. 002/21-ST 80 8 C Prosječan
2. 020/23-ST  86 9 D Iznad prosjeka