XV MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“


Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, sa svojim partnerima, organizuju XV Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Konferencija će se održati od 21. – 23. juna 2024. godine u Istanbulu, Turska.

U nastavku je Poziv, Prijavni obrazac i Upute za autore, a iste možete preuzeti i sa slijedećeg linka: http://erf.untz.ba/web/unapredenjekvalitetezivota/