Doc. dr Enes Mujić – Obavještenje za studente


Studenti koji slušaju predmet  “Tehnička mehanika” na predavanja je potrebno da donesu sljedeći pribor:

– sveska A4 format bez linija ,tanja
– hemijska, grafitna olovka i gumica
– 2 raznougla trougla i uglomjer
– šestar i krivuljari.