Prof. dr Radoslav Galić – rezutati ispita


Matematika I – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokv/pism Usmeni Ocjena
1. 003/23-INI 0 25 5
2. 007/23-DS 6 20 5
3. 008/23-DS/V 6 15 5
4. 040/23-INT 0 25 5
5. 001/23-GRO 6 55 6
6. 011/23-AR 5 15 5
7. 011/23-INT 0 25 5
8. 013/23-INI 5 20 5
9. 018/23-DS 5 20 5
10. 020/23-INI 0 25 5
11. 005/23-INI 6 25 5
12. 028/19-INI 6 69 7
13. 019/23-BS 5 20 5
14. 007/23-MP 0 25 5
15. 004/23-INI 6 71 7
16. 013/23-GRO 6 20 5
17. 002/23-DS 6 25 5
18. 009/23-GRO 5 25 5
19. 012/23-GRO 5 25 5
20. 004/23-RNO 0 15 5
21. 007/23-DS 5 25 5
22. 005/21-RR 0 11 5
23. 010/23-GRO 5 35 5
24. 002/23-MP 0 0 5

Linearna algebra I – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokv/pism Usmeni Ocjena
1. 025/17-MiF 6 56 6
2. 031/23-MiF 5 15 5
3. 001/23-MiF 6 69 7
4. 010/20-MiF 5 30 5
5. 001/20-MiF 0 25 5
6. 028/17-MiF 6 55 6
7. 032/17-MiF 0 15 5

Napomena: Uvid u rad i zaključak ocijene, subotama u 13 sati prema rasporedu predavanja za slijedeći semestar.

Prof. dr Ranka Kubiček – rezultati ispita


Opšta hemija – ispit održan, 09.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 006/23-ST 8
2. 012/23-ST 5
3. 028/23-ST 6
4. 016/23-ST 5
5. 015/23-ST 6
6. 025/23-FA/V 6
7. 036/23-FA/V 6
8. 008/23-FA/V 7
9. 030/23-ST 6
10. 036/23-ST 6
11. 005/23-ST 6
12. 002/23-ST 6
13. 007/23-FA 5
14. 013/23-ST 5
15. 009/23-ST 6
16. 027/23-FA 5
17. 032/23-ST 5
18. 018/23-ST 6
19. 046/23-SI/V 5
20. 019/23-ST 7

Napomena: Upis ocjena u petak, 16.02.2024. godine u 11.00 sati.