Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 08.01.2024. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Izbjeljivanje zuba“ kandidata Selme Mujić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 08.01.2024. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Transplantacija kože“ kandidata Mensura Bećirovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 22.12.2023. godine do 05.01.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-2-1/24 od 06.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 10.01.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.