Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 25.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Struktura i uticaj antropoloških karakteristika na specijalni džudo fitnes test“ kandidata Igora Paskoskog, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.12.2023. godine do 23.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-1657-1/23 od 25.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 27.12.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u malom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 25.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju dijabetes melitusa tip 2“ kandidata Franka Mrkića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2023. godine do 21.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-387-1/23od 22.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.12.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 25.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Vakcinacija djece predškolske dobi“ kandidata Adnana Memiševića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2023. godine do 21.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-388-1/23 od 22.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.12.2023. godine sa početkom u 14:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.