Doc. dr Enes Osmanović – termini kolokvija


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz predmeta “Fiziologija kod doc. dr Enesa Osmanovića održati u srijedu, 16.11.2022. godine u terminu od 16.00 do 17.00 sati.

Prof. dr Slobodan Marinković


Neuroanatomija – ispit održan 12.11.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 005/21-MF 14
2. 007/21-MF 9
3. 010/21-MF   11