Doc. dr Suad Keranović


Urgentna medicina i anesteziologija

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 011/17-MF 20
2. 013/17-MF 18
3. 006/17-MF 17
4. 012/17-MF 11
5. 009/17-MF 11
6. 005/17-MF 9
7. 007/17-MF 8
8. 019/17-MF 4
9. 003/17-MF 1