Prof. dr Jasminka H. Halilović – rezultati ispita


Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 10.11.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 011/22-FA 14
2. 004/20-MF 15
3. 015/20-ST 15
4. 004/21-SI 15
5. 005/20-MF 15
6. 009/20-MF 15+
7. 027/21-S 10
8. 001/20-FA 13
9. 013/21-S 8,5
10. 010/21-S 9,5
11. 008/20-MF 14
12. 001/21-MF 13
13. 017/22-FA 12
14. 006/21-S 11
15. 009/22-FA 13
16. 004/21-S 10
17. 009/21-ST 11
18. 003/21-SI 8
19. 013/21-FA 13,5
20. 017/21-S 7,5
21. 018/21-S 13
22. 001/20-MF 15
23. 005/22-MF 15+
24. 010/21-SI 12