Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.01.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Ergonomija i profesionalne bolesti u stomatologiji“ kandidata Ahmeda Dautbašića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.12.2022. godine do 02.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-8-1/23 od 06.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.01.2023. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.