Urgentna medicina – rezultati ispita;12.02.2020.god.


Rbr.

Br.indeksa

Ocjena

1.       

031/18-ST

9

2.       

029/18-S/v

8

3.       

010/18-ST

9

4.       

019/19-FA

6

5.       

001/18-RA

6

6.       

023/18-S/v

7

7.       

027/18-FT

7

8.       

010/18-FT/v

7

9.       

028/18-S/v

8

10.   

027/18-S/v

8

11.   

005/18-S/v

8

12.   

009/18-FA

7

13.   

001/18-FA/v

9

14.   

008/18-FT

10

15.   

020/18-RA

8

16.   

002/18-RA

6

17.   

009/18-FA/v

8

18.   

016/18-FT

7

19.   

022/18-FT

8