Prof. dr Jasminka H.Halilović


Prof.dr. Jasminka H.Halilović

EU Kallos Tuzla

Rezultati  završnog ispita iz Biologije sa humanom genetikom  i Medicinske biologije sa humanom genetikom 14.9.2021.

 

Red

br

Br indeksa

Završni (BROJ BODOVA)

parcijala(BROJ BODOVA)

1.

006-20-S-V

 

5

2.

035-19-SI-V

29

 

3.

015-15-S

13

 

4.

018-20-FA

23

 

5.

025-19-S-V

6

 

6.

010-20-FA

25

 

7.

024-18-RA-V

NEČITKO

 

8.

034-19-S-V

25

 

9.

019-16-RA

26

 

10.

013-20-MF

 

10

11.

021-18-S-V

NEČITKO

 

12.

006-20-ST

16

 

13.

001-19-MF

33

 

14.

025-20-S-V

 

10

 

UVID U RADOVE I UPIS OCJENA OBAVIĆE SE U PONEDJELJAK 20.9.2021. U 12  SATI U PRAKTIKUMU BR 7.