Prof. dr Azijada Beganlić


Rezultati ispita održanog 09.6.2022.godine

“Uvod u zdravstvenu njegu”
 
        Br. indeksa                                          Ocjena
1. 026/21-S/V                                                  7
2. 004/21-S/V                                                  7
3. 010/21-S/V                                                  9
4. 012/21-S/V                                                  9
5. 027/21-S/V                                                  8
6. 018/21-S/V                                                  6
7. 028/21-S/V                                                  8
8. 019/21-S/V                                                  8
9. 006/21-S/V                                                  7
 
“Higijena”
 
       Br. indeksa                                         Ocjena
1. 008/21-VPU/V                                            9
2. 002/21/VPU                                                6
3. 016/21-VPU/V                                            8