Od ponedjeljka stari model odvijanja nastave


Vlada TK je danas razmatrala prijedlog mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK za narednih sedam dana. O donosenim odlukama govorio je ministar zdravstva Božo Jurić.

-“Razmatrali smo trenutnu epidemiološku situaciju i utvrdili mjere i preporuke za narednih sedam dana. Situacija je složena, visok je broj dnevo pozitivnih pacijenata, a i broj hospitaliziranih je konstantno visok.
Cijeneći i dalje složenu epidemiološku situaciju, nismo značajno odstupali od dosadašnjih mjera, osnovne promjene su u dvije mjere. Ponovo se od ponedjeljaka uspostavlja stari model odvijanja nastave na fakultetima, srednjim i osnovnim školama na području TK. Tu odluku smo donijeli prvenstvo jer je kraj školske godine, treba da se finalizira školska godina, cijeneći stabilizaciju situacije donijeli smo mjeru o vraćanju tog modela nastave, uz provođenje svih mjera, a dali smo i mogućnost da se nastava u pojedinim školama obustavi ukoliko dođe do povećanog broja pozitivnih učenika i nastavnika.
Traži se ponovna uspostava hladnog programa u javnim i privatnim zdravstvenom ustanovama u skladu sa mogućnostima, i da taj opseg operativnih zahvata bude do 30 %. Misli se na zahvate u opštoj anesteziji a za zahvate koji se mogu izvoditi u lokalnoj anesteziji procenat može biti i veći.”