Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 10.06.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom Uloga i značaj sigurnosti saobraćaja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“, kandidatkinje Samre Mujkić, studentice II ciklusa studijskog programa Saobraćaj kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 26.05.2022. godine do 09.06.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-117-1/22 od 10.06.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 11.06.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.