Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.09.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Upotreba anksiolitika prije i za vrijeme COVID – 19 pandemije“ kandidatkinje Ane Gmajnić, studentice integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.