Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 30.10.2021.godine  


I

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Značaj i primjena nanomaterijala u farmaciji“ kandidata Mejre Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 29.07.2021. godine do 12.08.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-382-1/21 od 28.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 30.10.2021. godine sa početkom u 09:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.