Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 30.06.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Rekonstrukcija endodonski tretiranog zuba“ kandidatkinje Emine Bedić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Proizvodnja tableta suhom i mokrom granulacijom“ kandidata Bone Mihalja, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Disfunkcija temporomandibularnog zgloba“ kandidatkinje Selme Prašo, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.